Foreningens formand: Jakob Fløe Nielsen, ( j.floee.n@gmail.com – tlf.: 30 84 82 69 )

Kontaktpersoner:

Pometgruppen: Flemming Jensen (flemjen083@gmail.com – 61 28 16 86 )

Mostegruppen: Niels Futtrup (kennelfuttrup@gmail.com – 26 12 17 40)

Beplantningsgruppen: Gert Larsen (gl@lindberg-larsen-salg.dk – 50 45 97 32 )

Festivalgruppen: Karsten Villadsen ( karstenvilladsen@yahoo.com – Tlf.: 24 41 44 30 )

Markedsføringsgruppen: Linda Graversen Jensen ( ligj@fibermail.dk – 30 29 14 47 )