Kontaktpersoner:

Foreningens formand: Ditte Staun ( dittestaun@hotmail.com – 91 55 00 30)

Pometgruppen: Flemming Jensen (flemjen083@gmail.com – 61 28 16 86 )

Mostegruppen: Finn Mikkelsen (finn@dan-expo.dk – 24 27 92 30)

Beplantningsgruppen: Ingen rep. i øjeblikket

Festivalgruppen: Karsten Villadsen ( karstenvilladsen@yahoo.com – Tlf.: 24 41 44 30 )

Cidergruppen: Maureen Sørensen (maureensorensen@gmail.com  – Tlf: 40230023 )

Markedsføringsgruppen: Linda Graversen Jensen ( ligj@storstenen.dk – 30 29 14 47 )

Kasserer: Finn D. Andersen  (finn@fdan.dk. – 22 20 37 07)