Foreningens bestyrelse 2019

Søren Pedersen, formand ( sorensidevind7@gmail.com)

Finn D Andersen, kasserer (finn.d.andersen@skolekom.dk

Flemming Jensen, pometgruppen (flemjen@privat.dk)

Niels Futtrup,  mostegruppen (kennelfuttrup@gmail.com)

Jakob Fløe Nielsen,  beplantningsgruppen  ( j.floee.n@gmail.com)

Karsten Villadsen,  festivalgruppen (karstenvilladsen@yahoo.com

Linda Graversen Jensen, markedsføringsgruppen (ligj@fibermail.dk)

Foreningen Rødding – æblets by i Salling
Kornvænget 11C, Rødding, 7860 Spøttrup
Tlf. 22203707, mail: finn.d.andersen@skolekom.dk
CVR-nr.: 37149691, Konto: 9070-2600181397

Medlemsskab er personligt og koster for 2019 kr. 50,-.
Send en mail til foreningen med oplysning om navn, adresse og mobil.
Indbetal kr. 50,- på ovenstående bankkonto.

På generalforsamlingen 29. april 2019 blev der valgt ny formand, og Jakob Fløe Nielsen

træder ind som rep. for beplantningsgruppen i stedet for Gert Lindberg Larsen