Æblefestival’en er flagskibet i Foreningen Rødding, Æblets By i Salling.

Derfor mener vi i bestyrelsen også, at det er vigtigt, at vi i vores forening og by løbende taler om, hvilken form æblefestival’en skal have.

Det er baggrunden for at vi hermed indbyder jer til en temadag om æblefestival’ens fremtid. Og netop fordi festival’en er vores allesammens festival vil vi gerne have så mange som overhovedet muligt med i temadagens drøftelser og alle er velkomne, blot man har interesse i festival’en.

Temadagen finder sted 5. januar 29019 kl 13.00-17.30 i Rødding Forsamlingshus. Efter selve drøftelsen indbyder foreningen dem, der har lyst, til fællesspisning på foreningens regning.

Udgangspunktet for drøftelsen er, at æblefestival’en er vort fælles projekt til glæde for os alle, derfor må det også være på sin plads, at vi alle får mulighed for at  give vort besyv med, når det drejer sig om de overordnede rammer for festival’en.

Vi tænker os, at dagen skal forløbe således:

2. Plenumdrøftelse af festival’ens karakter.

   Ønsker vi først og fremmest en fest for byens borgere, eller

   Ønsker vi en begivenhed, der fokuserer på æbler og som kan tegne Rødding udadtil som “Æblets By”?

   Hvad vil vi?

   Hvor meget vil vi?

2. Plenumdrøftelse af festival’ens beliggenhed og varighed.

    Skal festival’en fortsat holdes på Østergade, eller skal vi flytte den til en anden lokalitet, hvor der er mere  

    plads ( Torvet? Pometet? Et helt fjerde sted?)

    Hvor lang tid skal festival’en vare?

    Én enkelt dag som hidtil?

    To dage?

    Flere dage?

3. Gruppedrøftelse, hvor forsamlingen deles op i grupper, der hver især formulerer deres visioner for festival’en inden for de     rammer, vi er nået frem til under drøftelsen af 1 og 2.

4. Opsamling

Resultaterne af dagens drøftelser nedskrives og udgør et materiale som bestyrelsen og festivalgruppen kan arbejde videre med.

På bestyrelsens vegne

Karsten, Bo og Jakob

Man kan tilmelde sig temadagen og fællesspisningen  ved at sende en mail til Jakob  (mail: j.floee.n@gmail.com) og skrive: 

Jeg/vi tilmelder mig/os temadagen (navn/navne)

Jeg/vi tilmelder mig/os fællesspisning (navn/navne)