Kursus i beskæring og formning af æbletræer.
Vi vil se på beskæring af æbletræer på forskellige lokaliteter i Rødding og omegn. Det gælder både træer, som er blevet regelmæssigt beskåret, og træer der aldrig er blevet det.
Vi vil også se lidt på ældre træer og espalier-træer.
De grundlæggende teorier omkring beskæringsprincipperne vil blive forklaret – f.eks. begreberne knopbeskæring, foryngelsesbeskæring og udtynding. Angående formning af træer lægges hovedvægten på spindeltræer, men vi skal også høre om kronetræer. Begreberne ringning og rodbeskæring vil kort blive forklaret.
Prisen for kurset er kr. 150,- (Medlemmer af foreningen “Rødding – Æblets by i Salling” betaler kr. 125,-).
Tilmelding nødvendig senest d. 10. april. Man tilmelder sig ved at indbetale beløbet på MobilePay 78988 eller på foreningens bankkonto og skriver Beskæring i notatfeltet. Maks. 12 deltagere. Medbring selv kaffe / the / forplejning. Husk passende påklædning – aktiviteten foregår IKKE i opvarmede lokaler…
Vi mødes i Pometet på Nørremarken 4A kl. 9:00 og forventer at slutte kl. 15:00 (incl. pauser).