Mandag den 29. april 2019 kl. 19.15 i Pometet ved Nørremarken 4A. Der er rundvisning i Pometet kl. 18.30.
 
Dagsorden ifølge vedtægter (vedhæftet).
Årsrapport er vedhæftet. Vil foreligge med underskrifter på generalforsamlingen.
 
Bestyrelsen vil komme med forslag til vedtægtændringer:
§10 stk. 1: der tilføjes et 9. bestyrelsesmedlem “koordinator for Cider gruppen”, og “koordinator for Erhvervsfremme gruppen” ændres til “koordinator for markedsførings gruppen”.
 
Vel mødt på generalforsamlingen
Foreningen Rødding – æblets by i Salling
Finn D Andersen

Foreningens vedtægter: Vedtægter underskrevet 070916 (2)  

Dagsorden kommer senere!