Den 1. november kl. 19:00, inviteres alle frivillige til evalueringsaften i Rødding forsamlingshus.

Dagsorden:

De enkelte grupper diskuterer:

1. Hvad gik godt og hvad gik skidt ved årets festival inden for gruppens eget område

2. Hvordan kan vi inddrage nye medhjælpere på vores område til glæde for os selv, medhjælperne og foreningen som helhed?
3. Plenumdrøftelse: erfaringerne fra årets festival og visioner for de kommende år. Johanne Bugge er ordstyrer.
4. Johanne Bugges  iagttagelser og overvejelser i forbindelse med festival’en
5.Evt.

Der vil blive serveret kaffe/the og kage.

Af hensyn til kaffen, bedes man tilmelde sig til enten Jakob Fløe: 30848269 eller Linda G. Jensen: 30291447