Podning af egne frugttræer.. (æble, pære, blomme og prydæble) lørdag den 7. april kl. 12.30 – 15:00 i Pometet i Rødding
Vi kalder det “åbent podeværksted”, fordi man kan komme og gå efter behov. Grundstammer, podekviste og div. materialer og værktøjer vil være tilstede. Det er ikke et egentligt kursus, hvor der undervises i teknikker – her henvises til podekursus samme sted tidligere på dagen.
Man betaler for materialer – hvert træ man laver koster kr. 25,-. Derudover er det gratis for medlemmer af foreningen “Rødding – Æblets by i Salling”. men ikke-medlemmer betaler kr. 50,-. Medbring selv kaffe / the / forplejning. Husk varm påklædning – aktiviteten foregår IKKE i opvarmede lokaler…
PS: Lokaliteten kan evt. blive ændret, hvis vejret kræver det.