Den 19. maj kl. 9:30 – 12:00, Nørremarken 4 A, 7860 Spøttrup

Nu blomstrer æbletræerne – kom og nyd det flotte syn!
Se de forskellige frugttræssamlinger og hør om årets gang i Pometet. Mød de frivillige som passer området og se hvad de laver. Du kan også blive lidt klogere på, hvad foreningen “Rødding – Æblets By i Salling” er involveret i. Ved samme lejlighed er det muligt at tegne medlemsskab á kr. 50,-.